Isa ang Department of Agrarian Reform, Philippines sa kinilala at pinasalamatan ng 8888 Citizens’ Complaint Center para sa mga pagsisikap nito sa pagtugon sa hinaing ng mga tao.

Para sa mas maayos na serbisyo-publiko, itawag, magtext o pumunta sa website ng Hotline 8888 para idulog ang inyong mga reklamo, hinaing o mga suhestyon.

Maraming salamat, Press Secretary Trixie Cruz-Angeles